Zorunlu Trafik Sigortası Nedir? Ne Kadar Sürede Yenilenir?

Zorunlu Trafik Sigortası; taşıt sahibi her bir bireyin yaptırması zorunlu olan önemli bir sigortadır. Bir kaza olması durumunda karşı tarafın malına veya canına gelen zararı belli şartlar altında Trafik Sigortası karşılar. Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

 

Trafik Sigortasının Kapsamı, Fiyatlandırma ve Süresi

Trafik Sigortası kaza halinde karşı tarafın zararlarını kapsar, kazadan mağdur olanın mağduriyetini giderir. Bu sigorta sabittir, devlet tarafından belli bir oranda belirlenir. Kaza durumunda karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli sınırlarda karşılanır. Çarpışma ve çarpma dışındaki deprem, sel, yangın, terör ve diğer doğal afetlerden zarar görme durumu Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışındadır.

Trafik Sigortasındaki fiyatlandırma farklıdır. Trafik Sigortasında belli limitler dahilinde serbest tarife vardır. En uygun trafik sigorta primi üzerinden sigorta yaptırılabilir.

Trafik Sigortası poliçesi yenileme süresi 1 (bir) yıldır. Süresi dolan poliçe yenilenmek zorundadır. Poliçe olmadan trafiğe çıkılamaz. Poliçe süresi dolmadan yenileme yapılabilir. Fakat mevcut trafik sigortası bitince ancak yeni trafik sigortası aktif olur. Yeni trafik sigortası süre dolmadan başlamaz.

 

Yenilemelerin Gecikmesi Durumu

Zorunlu Trafik Sigortasında 1 yıllık poliçenizin süresi dolduğu halde sigorta yenilemesi yapmamanız durumunda her ay için %5 oranında gecikme zammı uygulanır. %5’lik gecikme cezası yenileme esnasında trafik sigortası poliçe tutarına eklenir. Trafik sigortasını zamanında yenilememiş bir taşıt trafikteyken trafik ekipleri tarafından tespit edildiğinde o taşıt trafikten men edilir ve en yakın otoparka çekilir. Taşıt sahibi taşıtını almak isterse öncelikle Trafik Sigortası Poliçesi yaptırmak zorundadır. Trafik Sigortası poliçesini yaptırmadan taşıtını alamaz. Çekici masrafı ve otopark masrafı da taşıt sahibi tarafından karşılandığında ancak taşıt teslim alınabilir. Trafikte, Zorunlu Trafik Sigortası olmayan taşıtlar tespit edildiğinde para cezası da uygulanır.