Zorunlu Trafik Sigortası Ile Kasko Arasındaki Fark Nedir?

Karayolu, ulaşım çok tercih edilen bir ulaşım şeklidir. Maalesef en yüksek kaza oranı da karayolu ulaşımında gerçekleşmektedir. Yol durumu, hava şartları, dikkatsiz sürücüler maalesef istenmeyen kazalara neden olabiliyor. Araçla ilgili istenmeyen durumlar yaşamamak için Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko sıklıkla başvurulan ancak birbiriyle karıştırılan iki önemli sigorta türüdür. Halbuki kapsadıkları alanlar ve poliçe detayları farklılıklar gösterir.

Trafik Sigortası; taşıt sahibi her bir bireyin Trafik Kanunu gereğince yaptırması zorunlu olan bir sigortadır. Bir kaza olması durumunda karşı tarafın malına veya canına gelen zararı belli şartlar altında Trafik Sigortası karşılar.

Kasko Sigortası (Kara Taşıtları Sigortası), bir taşıtın kaza yapması, deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar görmesi, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan bir sigortadır.

 

Trafik Sigortası ve Kasko arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz:
  • Trafik Sigortası zorunluyken Kasko Sigortası isteğe bağlıdır. Trafik Sigortası yaptırmayan aracını trafikte kullanamaz.
  • Trafik Sigortası kaza halinde karşı tarafın zararlarını kapsarken, onun mağduriyetini giderirken, Kasko poliçe sahibinin mağduriyetini giderir.
  • Trafik Sigortası sabittir, devlet tarafından belli bir oranda belirlenir. Kaza durumunda karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli sınırlarda karşılanır. Fakat Kasko Sigortasında poliçe kapsamı geniş tutulduğunda ödeme alt ve üst sınırı da istenilen şekilde belirlenir.
  • Kasko Poliçesinde teminatlar sabit değildir, neleri içereceği özel olarak belirlenir. Aracın nelere karşı sigortalanacağı isteğe bağlı olarak belirlenir. Trafik Sigortasının limitini aşan büyük çaplı hasarlarda poliçedeki güvenceye göre Kasko aşan kısmı karşılayabilir.
  • Kasko Sigortasındaki fiyatlandırmayla Trafik Sigortasındaki fiyatlandırma farklıdır. Trafik Sigortasında belli limitler dahilinde serbest tarife vardır. En uygun trafik sigorta pirimi üzerinden sigorta yaptırılabilir. Fakat Kasko Sigortasında teminatlar farklılık göstereceği için en ucuz olmasından ziyade en uygun teminatları bulmak önemlidir. Riske göre teminatlar belirlenir ve doğal olarak fiyatlar buna göre değişir. Trafik sigortası Kaskoya göre daha ucuzdur.
  • Çalınmada, depremde, terörde, yangında, selde Kasko karşılar, fakat Trafik Sigortası bunları karşılamaz. Yalnızca çarpışmada karşı tarafın mağduriyetini karşılar ve çarpma durumunda diğer aracın ya da çarpılan yerin masraflarını karşılar.