Yaşam Sigortası Nedir?

Yaşam sigortası sizin hayatınızı kaybetmeniz durumunda yakınlarınızın daimi bir sakatlık veya bir hastalık durumunda hem size hem de sevdiklerinizi yakınlarınızı yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanızı ve sevdiklerinizin geleceklerini güvence altına almanızı sağlar. Çocuklarınızın eğitimine daha rahat devam etmelerini sağlamak amacıyla sağlanan bir birikim ürünüdür.

Yaşam sigortası sayesinde poliçe kapsamında risklerden biri gerçekleştiğinde geride kalan aile fertlerinin yaşam standartlarını devam ettirilmesi amaçlanır. Bir yıl gibi bir sürede yapılır kişinin tercihine göre gelecek yıllarda yenilenebilir.   Yaşam sigortası 18-65 yaş arası herkese yapılabilir.

Sigortalı kişinin başına bir şey gelmesi gibi bir durum söz konusu ise teminatlar ödenir.

Eğer ki kişinin başına bir risk geldiğinde ödeme yapılacak kişi veya kişiler lehdar adı altında poliçeye yazılır sigortayı yaptıran kişinin vefatı ile poliçe tutarı lehdarlara ödenir.  Kişinin kendi tasarruflarıyla kendini ve aile fertlerini güvence altına almak için yaptırılan sigorta türüdür.

Bu yaşam sigortası kapsamında uzun vadeli sağlık sigortası yapıla bilinir. Sigortayı yaptırmak isteyen kişi sakatlık gibi veya vefatları durumunda karşılaşacakları durumda uzun süreli güvence verilir. 2 ile 20 yıl arasında değişiklik gösterir.

Kişinin bir yıl içinde vefatı durumunda ölüm teminatı sağlanması içerir. Yıllık yaşam sigortası kapsamında kişi hiçbir ödeme alamaz. Bu sigortalardan 18-65 yaş arası kişiler faydalanır.

Eğitim sigortası kapsamında kişinin başına gelebilecek kaza ya da hastalık durumunda çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasını içeren sigorta türüdür.

Yaşam sigortasının teminatlarını oluşturan ana yapı kişilerin vefat durumları kapsar.  Vefat eden sigortalının ölümü durumunda sigortanın teminatından faydalanacak kişilerin poliçede daha önceden belirlenmiş olan miktarın ödenmesi sağlanır. Yaşam sigortaları sigortalı olan kişinin daha önce sigorta kapsamına belirtmiş olduğu lehtar ve yasal varislerine poliçede belirlenmiş olan para tutarı ödenecektir. Sigortalı olan kişinin kaza sonucu vefatı durumunda sigortada belirtilen kişinin veya kişilere finansal destek sağlamasını kapsayan teminatlarıdır.

Kaza sonucu sürekli olan sakatlık durumunda ki teminatlarda sigortalı kişinin kalıcı sakatlık durumunda sigortalıyı koruma altına almak amacıyla ödenen teminatlardır.

Sigortalı kişinin hastane masraflarını bir kaza veya başlarına gelebilecek bir durum karşısında sigortalı kişinin masraflarının ödenmesidir.

Sürekli hastalık durumlarında kişiyi koruma altına almak için yalnızca hastalık sürecinde ve hastalığın devam etmesi döneminde yapılan ödemedir.

Kişinin başından geçen tehlikeli hastalık döneminde ve yakalanması halinde yaşam sigortasının poliçe şartlarına göre ödeme yapılmasıdır.

Sigortalı kişinin işsiz kalması durumunda kişiye finansal destek sağlar.

Neden Yaşam Sigortası Yaptırmalısınız?

Yaşamımız sürecinde başımıza ne geleceğini bilemeyiz hastalık sakatlık veya yaşamımızı kaybedebiliriz. Bu durumlar karşında kendimizi ve sevdiklerimizi güvence altına almalıyız. Bu güvenceler sigortalı durumda sigorta şirketleri sizin yapmış olduğunuz ödemelerle hemen devreye girer. Kişinin eğitim dönemine devam eden çocukları var ise eğitim süreleri yarım kalmaması için destek sağlar. Poliçeler kapsamında kazalar sonrasında oluşabilecek meblağlardaki tedavi ücretlerini, ödenmesinde belli bir miktar karşılığında ödenmesi sağlanır. Kişi bu süreçte çok az bir ödeme yapar.

Sigortalının ölmesi gibi bir durumda parasal destek sağlanmaktadır. Ödenmiş olan primlerin belli bir kısmı vergi kanunlarına tam olarak uyar. Bu verilen ölçülerin gelir vergisinden tam olarak düşmesi söz konusudur.  Ödediğiniz primleri belirli tutarları aşmamak kaydıyla vergiden düşebilirsiniz.

Geri ödeyen yaşam sigortası ile belirlenen süre ile vefat gerçekleşmez ise tüm primleri ödemeniz kaydıyla paranızı geri alabilirsiniz.

Yaşam sigortasının ödemelerini sizi hiçbir zorluğa sokmadan ödemelerini yapabilirsiniz bunlar 3 aylık 6 aylık ya da senelik olarak ödemeler şeklinde gerçekleşir.

Ödemelerinizi kredi kartınızla yâda nakit olarak yapabilirsiniz. Eğer ki ödemelerinizi dolar üzerinden yapar iseniz. Dönem sonunda alacağınız prim iadesi dolar üzerinden gerçekleşir.

Sigortanızı en az 13 yıllık en fazla 20 yıl olabilir. Sigorta yaşınız 65-70 yaş arasında olabilir. 70 yaşını asla geçmemiş olması lazımdır. 60 yaşında bir kişi yaşam sigortasını tercih etmesi halinde en fazla 10 yıl sigortalanabilir.

Kapsamlı olarak yaşam sigortasının 10 yıl içerisinde hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmasına gerek yoktur. Bu durumlara bağlı olarak yenile işlemi rahat bir şekilde yapılabilir.

Yaşam sigortası primlerinizi yaş, cinsiyet gibi planlarla da teminatlarınızı hesaplamaktadır.