Yapılması Gerekenler

Sağlık Sigortası Tazminat Prosedürü Oto Hasar Prosedürü Oto Dışı Hasar Prosedürü

Sağlık Sigortası Tazminat Prosedürü

Şirketimizden geçerli bir sağlık poliçeniz olması durumda, aşağıdaki adımları izleyerek tazminat talebinde bulunabilirsiniz: 

 1. Acil ambulans hizmetinden yararlanmak ve tıbbi danışma hizmeti almak için 7 gün 24 saat 0850 744 0444 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 2. Meydana gelen kaza ya da hastalık sebebi ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeniz halinde 0850 744 0444 numaralı telefondan arayarak 7 gün 24 saat provizyon işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 3. Tedavileriniz için anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızdan birini tercih ettiğiniz takdirde tedavi giderleriniz ile ilgili herhangi bir evrak takibinin tarafınızca yapılmasına gerek kalmamaktadır.  Bununla birlikte anlaşmalı sağlık kuruluşlarına müracaatlarınızda Sigortalı tanıtım kartınızı ve resmi kimlik belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmanız ve görevlilere göstermeniz gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan yatarak tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerli olacaktır.
 4. Tedavinin anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi halinde ise, tedavi giderleriniz için kuruma yaptığınız ödemeye ilişkin fatura ile birlikte aşağıdaki belgelerin şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

* Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.

Yatarak Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler

 • Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor
 • Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)
 • Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı
 • Epikriz (akış özeti) raporu
 • Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri
 • Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

Ayakta Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler

Doktor Muayenelerinde:

 • Doktor ücretini gösterir (Dr. kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)
 • Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)
 • Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

İlaç Giderlerinde:

 • İlgili doktor reçetesi aslı (gerektiğinde doktor raporu)
 • Kasa fişi veya fatura
 • İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları
 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:

 • Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu
 • İlgili harcamaları gösteren faturalar
 • İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt
 • Fizik Tedavilerde:
 • Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, ultrason vb.)
 • Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında:

 • İlgili doğum ve doktor raporu
 • Dökümlü hastane faturası
 • Gerektiğinde müşahede dosyası
 • Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucu

Not: Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.

Oto Hasar Prosedürü

Hasar İhbarının Alınması

Aracınızda meydana gelecek bir hasar durumunda 0850 724 0 850 no’lu Anadolu Sigorta Hasar Hizmet Merkezini 7 gün 24 saat arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz. Ayrıca hasar ihbarı aracınızın bulunduğu anlaşmalı servis veya sigorta acenteniz tarafından sistem üzerinden alınabilmektedir.

İhbar anında sizden istenecek genel bilgiler

 • Poliçe numarası /TC Kimlik Numarası
 • Hasar tarihi
 • Hasar yeri
 • Hasarın oluş şekli hakkında bilgi
 • Hasar beyanlı mı tutanaklı mı? (Tutanak şekli)
 • Tahmini hasar tutarı
 • Aracın hasar durum
 • Aracın yapılacağı servis bilgileri

Hasar Hizmet Merkezini aradığınızda Sizi karşılayan müşteri temsilcisinden bulunduğunuz yere en yakın anlaşmalı servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda tüm yurt çapında yaygın anlaşmalı servislerimize ilişkin bilgilere internet anadolusigorta.com.tr sitesin den ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı servislerimizi tercih ettiğinizde, hasar ihbarı, evrak takibi ve para ödemenize gerek kalmadan işlemleriniz tamamlanarak aracınız size teslim edilir.

Hasar ihbarı tamamlandıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafından hasar dosya numaranız verilecek olup hasar dosya numaranızı not etmenizi rica ederiz. Hasar dosyanız ile ilgili tüm görüşme ve yazışmalarınızda dosya numaranızı bilmeniz size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Hasar dosyanız ile ilgili bilgi almak isterseniz; internet sitemiz üzerinden "Online İşlemler" menüsü altında yer alan "Hasar Dosya Sorgulama" uygulamasından hasar sürecini takip edebilir ya da mobil cihazınıza indirebileceğiniz Sigortam Cepte uygulamamız içinde bulunan hasar sorgulama menüsünden takip edebilirsiniz.

Asistans Hizmeti

Mekanik arıza durumunda veya aracınız yürür vaziyette değil ise 7 gün 24 saat, 0850 724 0 850 numaralı Hasar Hizmet Merkezi’mi arayarak çekici hizmeti sağlanması talebinde bulunabilirsiniz. Bu kapsamda, mevcut poliçenizde ikame araç teminatı bulunması ve eksper tarafından uygun görülmesi halinde ikame araç hizmeti verilecektir.

İhbarın Ekspere Bildirimi

Hasar ihbarınız sonucunda; Şirketimizce hasar gören kıymetin niteliği ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper acilen görevlendirilir.

Evrak Tamamlama

Hasar durumunda poliçe ekinde ve web sitemizde belirtilen gerekli evrakın tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme,
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açılarından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenebilir. Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır.

Araç Çalınma Hasarı

Sigortalı aracın çalınması halinde, Genel Şartlarda belirtilen hüküm çerçevesinde, çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmaların 30 gün içinde sonuç vermemesi ve çalınan aracın bulunamadığına dair resmi belgenin ilgili birime iletilmesi gerekir. Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, aracın kaza tarihindeki güncel rayiç değeri üzerinden azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.

Hasar Ödemesi

Sigortalılarımıza, hasar ödemeleri havale/EFT yoluyla yapılmaktadır. Anlaşmalı servislerde onarımı gerçekleştirilen araç hasarlarında hasar tutarı sigortalımız adına Şirketimizce gerçekleştirilmektedir. Yine, anlaşmalı cam servislerinde cam değişimine ilişkin ödemeler anlaşmalı cam servisine yapılmakta olup sigortalımızın ayrıca ödeme yapmasına gerek bulunmamaktadır.

HAVALE / EFT ÖDEMESİ

 • Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalılarımızın ilgili formu doldurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.

Oto Dışı Hasar Prosedürü

Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize gönderir. Hasar raporu şirketimiz tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrakları sigortalıdan isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar.

Hasarda aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir:

 • Poliçe ve varsa zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasar yeri ve tahmini hasar miktarı sigorta şirketine bildirilmelidir.
 • Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gerekir.
 • Tüm hasarlarda mutlaka bir resmi rapor (trafik kaza zaptı, karakol müracaat ve görgü tutanağı vs. gibi) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Raporun mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete derhal intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
 • Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.
 • Hasarın meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilâtı makbuz ile yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde hasar ödenmez.

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler:

 • Poliçe ve zeyilname numaraları
 • Sigortalı isim ve/veya unvanı
 • Sigortanın başlangıç ve bitim tarihleri
 • Sigorta bedeli
 • Hasar tarihi
 • Hasar yeri
 • Hasarın mahiyeti
 • Tahmini hasar miktarı
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi