Kredi Hayat Sigortası’nda Dain-I Mürtehin Kavramı

Kredinizi güvence altına almak için yaptırdığınız hayat sigortasında yer alan Dain-i Mürtehin kavramı pekçoğumuz için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Özellikle bankanın sunduğu hayat sigortası yerine alternatif bir kredi hayat sigortası ile ilerlemek istediğinizde Dain-i Mürtehin kavramı daha da önemli hale gelir.

Kelime anlamıyla dain alacaklı, mürtehin ise rehinli anlamına gelir. Bir kredi hayat sigortasında dain-i mürtehin kredinin temin edildiği banka ya da finans kuruluşunu temsil etmektedir. Kredi hayat sigortası, sadece banka kredilerini güvenceye almaya yönelik sunulan bir risk sigortası olduğundan, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatın tamamı, Dain-i Mürtehin’e, diğer deyişle Sigorta Ettiren’in güvence altına aldığı kredinin temin edildiği finansal kuruluşa ödenir. Özellikle bankanız dışında farklı bir sigorta almanız durumda poliçenizin üzerinde Dain-i Mürtehin olarak mutlaka krediyi aldığınız bankanızın ismi ve şubesi yazılmalıdır.

Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Süreç Nasıl İşler?

Riskin gerçekleşmesi (yani bir vefat durumunda) sigorta şirketiniz kredinizin ödenmemiş kalan borcunu kapsayacak şekilde Dain-i Mürtehin’e tazminat ödemesini gerçekleştirir. Eğer poliçenin tamamı, riskin gerçekleşmesi anında, önceden ödenmişse veya koruma altına alınması gereken finansal kredi tutarı sigorta firmasına haber vermeden değiştirilmişse ve azaltmışsa, Dain-i Mürtehin’e ödenecek tazminat tutarı kalan kredi borcundan yüksek olabilir. Bu durumda Dain-i Mürtehin, kendisine sigorta firması tarafından ödenen tazminatın fazla kısmı ile ilgili “hak sahipleri”ni, diğer deyişle “yasal varisleri” bilgilendirmek ile yükümlüdür.

Bahsi geçen durumda oluşan tazminatın Dain-i Mürtehin’e ait kısmının haricindeki kalan tutarda yasal varisler, eğer her biri için ayrı ayrı pay belirlenmemişse, eşit oranda hak sahibi olurlar. Bu konuda sigortacının herhangi bir bilgilendirme veya takip yükümlülüğü yoktur.

Poliçe başlangıcından sonra Dain-i Mürtehin tayin edilmek istenirse ya da değiştirilirse, poliçenin aslının sigorta firmasına iade edilmesi gerekmektedir.