Kredi Hayat Sigortası Zorunlu Mudur?

Konut, ihtiyaç ya da araç satın almak üzere bankalara başvuran bir kredi müşterinin öncelikli ihtiyacı bir an önce krediyi almaktır. En iyi krediyi bulmanın temel kriteri ise faiz oranı ve masraf paketi en düşük bankayı bulabilmektir. Bunun için detaylı bir araştırma sürecinden geçen müşteriler, banka ile pazarlık aşamasında masraf paketinde hayat sigortası ile de karşılaşmaktadır.  Krediye ödenecek tutar ile kıyaslandığında düşük bir tutarı olan kredi hayat sigortası, vefat durumunda banka borcunun anlaşmalı sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlar. Alım esnasında müşteriye iç huzuru da sağlayan bu ürün çoğunlukla faydası sebebiyle onay aşamasında detayları araştırılmadan hemen imzalanmaktadır.

 

İmzayı Attık….Peki Kredi Hayat Sigortası Zorunlu Muydu?

Bankadan kredisini almış müşteriler nihayet hayallerindeki evi ya da aracı satın almıştır. Bir süre sonra da krediye ait ilk ödemeler başlayacaktır. İşte bu dönem içerisinde- yani satın alma ihtiyacının artık ortadan kalktığı dönemde- genelde neye imza atıldığı bir kez daha sorgulanmaktadır. En sık sorulan sorular ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  • “Kredi Hayat Sigortası aldım, acaba zorunlu olmayan bir sigorta mı aldım?”
  • “Daha Uygun Bir Fiyata Bulabilir Miydim?”
  • “Peki Bankadan Almak Zorunlu Mu?”

İşte bu soruların cevapları:

 

Kredi Hayat Sigortası Almak Zorunlu Değildir!

Bankalar tarafından sunulan kredi hayat sigortaları Hazine Müsteşarlığınca 2015 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 4.1.c maddesinde ihtiyari sigorta olarak tanımlanmaktadır. Bunun anlamı, bankanız tarafından teklif edilen hayat sigortasını almak zorunda olmadığınızdır.  Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğini bu linki kullanarak inceleyebilirsiniz.

Bankanın hayat sigortası teklifinin bir zorunluluk olmadığını bilenler içinse, ürünün faydasıyla ilgili kısa bir sorgulama yaşanabilir. Ama kredi hayat sigortası vefat durumunda geride kalan aile bireylerinin borç yükü altında kalmasını engellediği; bir nevi can simidi niteliğinde olduğu için faydası çoğunlukla kabul görmektedir. Kredi masraflarını detaylıca inceleyenler içinse ikinci sorunun cevabı aranır: “Daha uygun fiyata bir teklif alabilir miydim?”…

 

Kredi Hayat Sigortası İçin Daha Uygun Bir Teklif Her Zaman Aranabilir!

Tüketici ya da küçük çaplı kredilerde çok göze batmayan kredi hayat sigortası, özellikle büyük montanlı kredi alımlarında ya da konut kredisi alımlarında, yaşınıza ve kredi sürenize bağlı olarak çok ciddi boyutlarda prim ödemesine sebep olabilir. Bu tip durumlarda doğal olarak;  kredi hayat sigortası teklifi konusunda araştırma yapmak her tüketicinin hakkı.

Bankaların sunduğu teklif haricinde, diğer sigorta şirketleri alınan kredi tutarına ve süresine uygun hayat sigortası teklifleri sunabilmektedir. Araştırma süreci içerisinde online teklif alabileceğiniz sigorta web sitelerini ya da sigorta acentelerine ulaşabilirsiniz.

Fiyat araştırmasını yaptıktan sonra ve daha uygun bir hayat sigortası teklifi bulduktan sonra halen bankadan alma mecburiyeti ile ilgili endişeler olabilir….  Burada da üçüncü sorunun cevabı devreye girer.

Kredi Hayat Sigortasını Bankadan Almak Zorunlu Değildir!

Sigortacılık Mevzuatı gereğince kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bankanızla yapmış olduğunuz kredi hayat sigortasını; size aynı kapsamı sağlayan ve üzerinde yine krediyi aldığınız finans kuruluşunun kayıtlı olduğu bir sigorta poliçesini sağlamanız durumunda iptal ettirebilirsiniz. Bunun için kredinizi aldığınız bir ay içinde bir dilekçe ve alternatif poliçe örneği ile bankanıza başvurabilirsiniz.

  • Buna esas olan sigortacılık mevzuatı hükmünü şu şekilde inceleyebilirsiniz:

“Kredi kullanan ile sigorta aracısı hüviyetine sahip kredi kuruluşu arasında bir sigorta sözleşmesi akdedilmiş olsa dahi anılan sözleşmedeki teminat ve süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehin kaydı bulunan sözleşmelerin bir ay içinde ilgili kuruluşa ibraz edilmesi durumunda, kredi kuruluşunca düzenlenen poliçenin sonlandırılıp, primin tamamının iade edileceği hükme bağlanmıştır..“  

  • Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğini de inceleyebilirsiniz:

İyi niyet Maddesi

MADDE 13 – (1) Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür. Kredi kuruluşu, kredi kullananın başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı, talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır. Tüm yönetmeliği incelemek için tıklayın.