Konutta Zemin Etüdü Raporu Nasıl Hazırlanır?

Ülkemiz bilindiği üzere bir deprem ülkesidir. İnsan yaşamının yer aldığı binaların sağlamlığı can ve mal kayıplarının yaşanmaması açısından önemlidir. İnşaat yapılması planlanan arazinin zemin yapısının bilinmesi gerekir. İnşaat yapılacak arsanın cinsi, yapısı ve yüklenildiğinde olası durumu ve bunun binaya vereceği etkilerin bilinmesi ve buna uygun temel yapısının oluşturulması zorunludur.

Bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi için Zemin Etüt Raporu düzenlenmesi gerekir. Zemin Etüt Raporu; zemin mekaniği, zemin emniyet gerilmeleri, zemin cinsi ve grubunu içerir. Zemin Etüdü Raporu profesyoneller tarafından hazırlanır ve Bayındırlık Bakanlığı’nın belirlediği formatta düzenlenir. Yönetmelikte “Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı” olarak belirtilmiştir. Bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun ve standart bir metotla yapılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.

Zemin Etüt Raporlarının düzenlenmesinin amacı ileride meydana çıkması muhtemel tehlikelere karşı önlemlerin önceden alınması, bu nedenle oluşabilecek can kaybı ve maddi hasar riskini azaltmaktır.

İnşaat mühendisleri, deneyimli personeller ve jeoloji mühendisleri tarafından yapılan zemin etüdü çalışmalarında; zemin etüdü yapılacak arazi incelenir, arazinin jeolojik, jeofizik ve jeoteknik özellikleri belirlenir, zemin sondaj çalışması yapılır, zemin sondaj çalışma esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili gibi özellikler saptanır, yer altı radarları ile yer altı yapıları belirlenir ve bütün bu çalışmalar sonucunda Bayındırlık Bakanlığı hükümlerine uygun olarak bir zemin etüdü raporu hazırlanır.

Mühendislik analizleri ve değerlendirmelerin yapıldığı raporda temel tasarıma yönelik zemin parametreleri, sıvılaşma, oturma, şişme-büzülme, göçebilme, şev duyarlılığı, temel çukurunda stabilite gibi muhtemel problemler hakkında mühendislik analizleri net şekilde ortaya konur Raporun sonunda temel tasarımı ve inşaatına yön verecek öneriler ve uyarılar yer alır.

Zemin Etüdü Raporu sayesinde, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında zemin yapısına bağlı olarak gerekli metotların kullanılması sağlanır.