Konutta Yapı Denetimi Nasıl Yönetilir?

Yapı denetimi inşa edilen yapı ve binaların sağlamlık, güvenilirlik ve kullanılabilirlik gibi konularda değerlendirilmesini hedef alan ve bunu gerekli kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ölçme işlemlerini kapsayan bir teftiş işlemidir.

Can ve mal güvenliliğinin ön planda tutmayı amaçlayan yapı denetim işlemleri, modernleşme standartlarına ve kurallarına göre yönetilir. Kontrolsüz ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesini, inşaat ve şantiye işlerinin belirlenen standartlara göre çalışmasını sağlar.

Yapı Denetimini Kim Yapar?

Yapı denetimi, yapı denetim sektörü firmaları tarafından vazifelendirilmiş, işlerinde tecrübe sahibi olan ve kendini kanıtlamış olan mimar ve mühendisler tarafından yapılır.  Yapı Denetim için istihdam edilecek personelin özellikleri, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile belirlenmiştir.

Buna göre, en az 12 yıl mesleki tecrübeye sahip mimar ve mühendisler,  Yapı Denetim Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda bulunan yapı denetim komisyonuna müracaat ederler. Komisyon, Denetçi Sertifikasını, yeterli gördüğü mimar ve mühendislere denetim yetkisi verir. Bu denetim yetkisini onaylayan belgelerin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıl sonra, belgeyi  yenilemeyen mimarların ve mühendislerin yapı denetim ile alakalı yetkileri geçersiz sayılır.

Yapı denetim yönetiminde mimarlar ve mühendislerin yanı sıra görevli yardımcı kontrol mühendisleri de bulunur. Yardımcı kontrol mühendislerinin vazifesi, asıl görevli olan ve amir konumunda olan denetim sorumlusuna yardımcı olmaktır. Bu mühendislerin de yapı denetimi ile alakalı düzenlenen belge ve raporlarda ismi ve imzası yer alması gerekir.

 

Konutta Yapı Denetimi Nasıl Yönetilir?

Yeni yapıların inşasında denetim süreçlerinden üç temel birim sorumludur. Bunlar; inşaatın maliki olan şahı ya da şirket, yapı denetim şirketi ve müteahhitlerdir. Proje sahipleri tarafından yapılan binalar, yapı denetim kanunlarının öngördüğü şekilde bir yüklenici ile bir sözleşme imzalarlar. Ya da mülk sahibi sözleşme şartlarını yerine getirmeyi taahhüt edebiliyorsa, bu işlemi kendisi de üstlenebilir. Sonrasında inşaat denetimi şirketi, sözleşme sahibinin adına bahsi geçen konutun denetimlerini gerçekleştirmekle mükellef olur.

İlerleyen süreçte denetim firmasının teftişleri gerçekleştirir ve inşa ya da işleyiş sürecinde problemler bulunan konut için eksiklik ya da problemleri gidermeleri için yönlendirmelerde bulunur.