Konut Sigortası Neleri Kapsar? Kapsam Dışı Olduğu Durumlar Nelerdir?

Evinizi ve isteğinize bağlı olarak eşyalarınızı her türlü felakete karşı güvence altına alan konut sigortası, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların yararlanabileceği bir sigorta türüdür. Konut sigortasının, hasarını karşılamayı taahhüt ettiği durumların yanı sıra sigortanın kapsam dışı olduğu olaylar da vardır. Konut sigortası hizmeti veren sigorta acenteleri bu vakaları ana teminatlar, ek teminatlar ve kapsam dışı olaylar şeklindeki üç başlık altında incelemektedir. Konut sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız, bu teminatlardan dilediğinizi sigortanıza  ekletebilirsiniz.

Konut sigortası sözleşmesine eklenen ek teminatlar, konut sigortasını daha güvenli kılmasının yanı sıra  birçok konuda çözüm kolaylığı sunar.

Konut Sigortası Sözleşmesinin Ana Teminatları

Konut sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin hemen hemen hepsi ana teminat olarak yangını göstermektedir. Konut sigortasının ana teminatı olan yangın teminatı, yangın, patlama ve yıldırımların meydana getirdiği zararları karşılamayı taahhüt eder.

Konut Sigortası Sözleşmesinin Ek Teminatları

Konut sigortası yaptıran birçok kişi, sözleşmeyi ek teminatlar ile zenginleştirerek güvencesini artırmaktadır. Bu ek teminatlar, konut sigortasının kapsamını artırır. Bu sayede yaptırılan konut sigortası daha kapsayıcı ve daha güvenilir hale gelir. Bir konut sigortasının sahip olduğu ek teminatlar aşağıdaki gibidir:

 • Kargaşa, halk hareketi, eylem, grev veya lokavt sonucu meydana gelen zararların teminatı.
 • Konut civarındaki çay, nehir, dere ya da kanalın taşması sonucu veya yoğun yağış sonrası ortaya çıkan sel ya da taşkın sonucu meydana gelen zararların teminatı.
 • Cam kırılmaları sonucu ortaya çıkan zararların teminatı.
 • Kaza sonucu vefat meydana gelirse, tazminat ödenmesi teminatı.
 • Hırsızlığın yol açtığı zararların teminatı.
 • Çilingir, Tamirat/Tadilat, Elektrik, Su Tesisatı vb. teminatı.
 • Sigorta kapsamına alınan konutun güncel değerini enflasyona karşı koruyan enflasyon teminatı.
 • Önceden Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırılmışsa, depremlere karşı hasar karşılama teminatı.
 • Sigorta kapsamına alınan konutun içerisinde aile dışındaki üçüncü şahısların başlarına gelebilecek fiziki ya da maddi zararların teminatı.
 • Su tesisatlarındaki arızalardan kaynaklanan tıkanma, kırılma, sızma, taşma ya da patlamaların sonucunda oluşan baskınlara karşı verilen dahili su teminatı.
 • Sigorta kapsamına alınan konutun bulunduğu arsanın ya da çevresindeki tehlike arz eden bir bölgenin sahip olduğu yer kaymasına karşı alınacak önlemlerin teminatı.
 • Kara, deniz ve hava taşıtlarının konuta çarpması sonucu oluşacak zararları karşılayan araç çarpması teminatı.
 • Fırtınalı havalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara yönelik olarak verilen fırtına teminatı.
 • Herhangi bir sebeple eve dolan ve zarara uğratan dumana karşı verilen duman teminatı.
 • Kış aylarında çatılarda birikip eve ve/veya eşyalara zarar verebilen kara karşı kar ağırlığı teminatı.

Konut Sigortası Kapsamının Dışında Kalan Vakalar

Sigorta acenteleri, bazı vakaların meydana getirdiği zararların tanzimini yapmamak konusunda yetkiye sahiptir. Bu nedenle bu vakalar, konut sigortası sözleşmesi doldurulurken gözden geçirilmelidir. Sigorta acentelerinin karşılamayı reddettiği zararlar, oldukça olağanüstü durumlardır. Ancak yine de bu maddelerin bilinmesi iki tarafın da yararına olacaktır. Konut sigortalarının kapsamının dışında kalan olaylar ise aşağıdaki gibidir.

 • Askerî hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, top yekün savaş, istila, düşman hareketleri ya da çarpışma esnasında meydana gelen zararlar
 • Nükleer yakıtların ya da nükleer yakıtların yanması neticesinde ortaya çıkan nükleer artıkların sebep olduğu veya bu artıkları önlemek adına yapılan askerî veya inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar
 • Sigorta kapsamına alınan konut üzerinde kamu otoritesi tarafından verilecek tasarruf kararlarının sebep olduğu zararlar
 • Bireysel hatalardan doğan ya da kasti olarak yapıldığı tespit edilen yangınlardan dolayı ortaya çıkan zararlar
 • Yangın dışında sigortalı konut içerisinde bir şeylerin yakılması, ateşe tutulması, sıcaklık verilmesi, kavrulması ya da aydınlatmadan, ütülemeden, lambadan, sigaradan ve mumdan doğan yangınlardan meydana gelen zararlar.
 • Elektrikli ev aletlerinin, elektrik tesisatının, kısa devrenin, voltaj düşüklüğünün ya da her türlü elektrikli motorun çalışmasından ya da işletilmesinden dolayı meydana gelen yangınların sebep olduğu zararlar
 • Alçak basınçtan dolayı, içe doğru çökmelerin, yırtılmaların ve bu tip yıpranma ve dezenformasyonların meydana getirdiği ve sigortalı motor ya da cihazlardan kaynaklanan zararlar.