Konut Kredisinde Eş Muvafakatnamesi Nedir? Nasıl İşler?

Eş muvafakatnamesi, kredi alırken kişinin eşinin rızası olduğunu gösteren bir belgedir. İpotekli konut alımlarında kredi alınırken eş muvafakatnamesi gereklidir. Eğer eşin rızası yoksa kredi alınamaz. 2002 yılında yürürlüğe giren yeni kanunla beraber gündeme gelen eş muvafakatnamesi, eşin ipotekli konut üzerinde herhangi bir hak sahibi olmasa da, hak sahibi olan eşin konut kredisi için evi ipotek ettirmesi söz konusu olduğunda devreye girer. Eğer kişi ipotek söz konusu olmadan kredi çekmek istiyorsa eşinin iznine gerek duyulmaz. Ancak ortada bir ipotek durumu varsa o noktada eş muvafakatnamesi devreye girer.

Bankaların Yaklaşımı

Bankalar eş muvafakatnamesi olmadan ipotekli kredi kullanma riskine girmemektedir. Bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca evin ipotekli olması durumunda geçerlidir. Aksi durumda kişi konut kredisi alabilir ve bunun için eş muvafakatnamesi istenmez. Eş muvafakatnamesi söz konusu olduğunda hak sahibi eş, eşinin haberi olmadan konut kredisi alırsa ve eş daha sonra bunu öğrenirse itiraz etme hakkına sahiptir. Diğer yandan konut kredisi için ipotek konusunda eş rıza gösteriyorsa bankaya giderek gerekli evrakları imzalamalıdır.

Boşanmak Üzere Olan Çiftlerde Eş Muvafakatnamesi

Boşanma aşamasında olan çiftlerden biri yeni bir ev almak için konut kredisi çekmek istediğinde de yine eş muvafakatnamesi devreye girer. Henüz boşanmamış olan çiftlerde bir taraf konut kredisi ile ev almak isterse mal paylaşımı yapılır. Aynı zamanda bu tip bir durum için de eş rızası belgesi olan eş muvafakatnamesi istenir. Diğer yandan kişi kendisi konut kredisi almasa da başka bir kişi için kefil olması durumunda da eş muvafakatnamesi istenir.

Eş muvafakatnamesi evli olan kişilerin gayrimenkul satın alma aşamasında ters düşmemeleri ve her iki tarafın da rızası olması ile beraber kredi alınabilmesi için oldukça önemlidir.