İskonto / İştira Kredisi Nedir?

Ticari işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan iskonto/iştira kredisi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin vadesi gelmemiş olan senetlere karşılık nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için sunulan bir bankacılık ürünüdür.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin operasyonlarını etkin şekilde devam ettirebilmek için her zaman nakit ihtiyacı olmaktadır. Kimi zaman işletmeler mal ve hizmetlerinin satışına karşılık senet ve çek gibi risk faktörü yüksek yöntemleri tercih edebilir. Çek ve senet yönteminde,  evrakların karşılıksız çıkması, vade gününü beklemek zorunda kalmak, evrakların kaybolması / çalınması gibi riskler işletme sahiplerinin elbetteki karşılaşmak istemeyeceği durumlardır. İşte bu durumların oluşmaması ve vadesi gelmemiş olan senetlere karşılık nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için iskonto/iştira kredisi kullanılabilir.

İskonto ve İştira Kredisi Arasındaki Fark Nedir?

İskonto/iştira kredisi aynı duruma hizmet etse de;

  • İskonto kredisi vadesi henüz gelmemiş olan senetlerin ödeme yerlerinin yer aldığı belediye sınırlarında olması durumunda verilir.
  • İştira kredisi ise vadesi henüz gelmemiş olan senetlerin ödeme yerlerinin belediye dışında olduğu kredi türüdür.

Bankaların Aldığı Ücretler ve Masraflar

  • Bankalar senedin vade süresine ve senet öncesindeki ödeme tutarının büyüklüğüne bağlı olarak faiz oranı uygulamakta, gerektiğinde komisyon da eklemektedir. Aynı zamanda iskonto/iştira kredisi alınırken uygulanan faiz oranları diğer kredi türlerinde uygulanan faiz oranlarından çok daha düşüktür.
  • Ticari firmalar iskonto/iştira kredisi kullanmak istediği zaman BSMV ve KKDF gibi yasal olarak yapılan kesintilerin senet üzerindeki tutardan karşılanacağını da bilmelidir.
  • Faiz, komisyon ve vergi kesintilerinin ardından söz konusu senet tutarının kalanı işletmeye ödenmektedir. Bu gibi kesintiler olmasına rağmen iskonto/iştira kredisi işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Senet karşılığında iskonto/iştira kredisi alınmasının ardından belirtilen vade süresine kadar yapılmayan ödemelerden ise senet sahipleri sorumlu tutulur ve tüm yasal işlemler banka tarafından yürütülür.

İskonto/iştira kredisi ticari firmalar için oldukça avantajlı bir uygulamadır. Ticari alanda sıklıkla kullanılan senetler firmanın nakit ihtiyacını sekteye uğratmakta ve bir nevi firmayı zarara sokmaktadır. Ancak iskonto/iştira kredisi söz konusu olduğunda bankalar gerekli kesintileri yaparak firmanın senet üzerinden alacağı ödemeyi yapmakta ve böylelikle nakit ihtiyacı da karşılanmaktadır.