İmar Durum Belgesi Nedir?

İmar durum belgesi, sahip olunan arsaya ne yapılabileceğini gösteren bir belgedir. Yani sahip olunan arsaya; konut mu, AVM mi, ofis mi, yapılabileceğini içeren bilgilerle arsanın ne kadar büyüklüklerde olduğunu gösterir.

 

İmar Durumu Ne İşe Yarar?

Arsanız üzerinde yapabileceğiniz binanın kat yüksekliğini, çekme mesafelerini, yapının niteliğini gösteren imar durum belgesini inşaat yapabilmek için almanız resmi zorunluluktur. İmar durum belgesi alınmadan inşaat ruhsatı alınamaz.

İmar durumu belgesi, Parselin yapılaşma şartlarını, yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini gösteren belgeye deniyor.

İmar durum belgesinde bulunan bilgiler…

– Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,

– İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

– Terkler, tevhid ve ifraz şartları,

– Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği.

 

İmar Durumu Belgesi Nasıl Alınır?

Arsa sahibiyseniz, ilgili belediyeye gidip kimliğiniz, imar belgesi almak istediğiniz arsanın tapusu ve çap belgesi yanınızda olması gerekiyor. Eğer, sahibi olmadığınız bir arsanın imar durumunu öğrenmek istiyorsanız bu durum bazı belediyelerce sorun teşkil edebiliyor. Bazı arsaların imar durumları kamuya açılamıyor. Bu nedenle söz konusu arsanın sahibi ile gidilmesi gerekiyor.

İmar durumları, bölgeye, semte, mahalleye, sokağa hatta parsele kadar değişkenlik gösterebiliyor. Bu değişiklik bölgenin gelişimine bağlı olarak meydana geliyor. Ayrıca bölgede bulunan arsaların imar durumlarını büyükşehir belediyeleri veya yerel belediyeler değiştirebiliyor.

 

Arsanın İmar Durumu Nasıl Öğrenilir?

Kamulaştırma, bir bölgenin eksikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, kamu yararı gözeten projeler için özel mülkiyet kapsamında bulunan gayrimenkullerin bedeli ödenerek alınması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimenkulünüzün herhangi bir kamulaştırma projesi kapsamında olup olmadığı ise imar durumu ile öğrenilebiliyor. Peki bir arsanın imar durumunu nasıl öğrenebilirim, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

İmar durumu, bir bölge için yapılan nazım planlarını ve imar planlarıyla belirlenen arazi kullanım kararları olarak karşımıza çıkıyor.

Söz konusu kararlar doğrultusunda bölgede konut, yeşil alan, okul veya yol için kamulaştırılacak alanlar belirleniyor.

Bir başka deyişle, bir kimseye ait ve tapusu olan bir gayrimenkulün kamuya ait bir kullanım alanı kapsamı içerisine girmesi durumunda o gayrimenkulün Kamulaştırma Kanunu kapsamında bedeli ödenerek devlet tarafından kamulaştırılmasıdır.

Gelelim, asıl sorumuz olan imar durumu öğrenme hususuna. Gayrimenkulünüzün kamulaştırma alanı kapsamında olup olmadığı yani imar durumunun öğrenilmesi için, bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunmak gerekiyor.

Başvuru sırasında yanınızda bulunması gereken belgeler; imar durumu dilekçesi, metrekare değeri üzerinden yatırılacak olan harcın makbuzu, tapu ve çap.