İmar Affında Yeni Düzenlemeler

Öncelikle 2018 yılında yapılan yeni düzenlemelerden birisi olan imar affı nedir: İmar mevzuatına uygun olmadan alınan ruhsata uygun yapılmamış yapılara verilmesi hedeflenen yapı kayıt belgeleri ile bu mevzuat sıkıntısını çeken vatandaşlarla devletin bir nevi barış yapması ve bu problemlerin çözüme kavuşturulması amaçlanan plandır. Bu ihtilafın vatandaş ve devlete daha fazla zarar vermesi engellenmesi hedeflenmektedir.

Ruhsatsız yapıların kayda alınmasıyla kayda alınması yasal kılınması amaçlanmaktadır. Bu aftan kimlerin yararlanacağı ise merak edilmektedir. 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız veya eklere uygun olmadan yapılmış kırsal ve kentsel tüm yapılar bu planın dahilindedir. Bu sınırın içinde yer almayan birkaç yer vardır bunlar ise; Boğaziçi sahil şeridi öngörüm bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımada’nın Sultanahmet ve Süleymaniye bölgesinin çevresi, Gelibolu Tarihi Alan’ da belirlenen yerlerdir. Başkasına ait taşınmazlar üzerine yapılmış yapılara ve hazinede bulunan sosyal alan için ayrılmış yerlere yapılmış yapılarda bu kapsamda bulunmamaktadır.

11.05.2018’ de yayımlanmış 7143 sayılı vergi ve diğer alacakların yeniden yapılandırılması ve kanun değişikliği[i] ile ilgili 03.05.1985 tarihli 3194 sayılı İmar kanununa eklenen geçici maddede[ii] 31.12.2017’den önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendireceği kurum kuruluşlara yapılacak başvurular kabul görecektir. Bu sınırlarda olan yapıların kayıt başvuruları 31.10.2018 tarihine kadar sürecektir. Bu sürenin uzatılması söz konusu olursa yetki Bakanlar Kurulundadır.

 

İmar Affı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Bunlardan en kolayı yapı sahiplerinden herhangi birisinin e-Devlet sitesinden Yapı Kayıt Belgesi formunu eksiksiz ve dikkatli şekilde doldurulduğu takdirde başvuru oluşturulur. Bir diğer seçenek ise yetki verilen kurum kuruluşlara da başvuru yapılabilir.

Bu beyanın eksiksiz yapılması da önemli bir detaydır. Bu beyanlar ve formlar doldurulduktan sonra Yapı Kayıt Belgesinin bedelinin yatırılmasının sırası gelir. Bu bedelin belirlenmesi ise şu şekilde ilerler: Binanın emlak değeri ve yapının bulunduğu alan, yapının yapım maliyeti esas alınarak yaklaşık bir değer biçilir. Bu değer biçilirken ticari yapı, konut yapısı olması da dikkate alınır.

Konut yapılarında; %3 ticari yapılarda; %5 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Kaydı yapılmak istenen yapının arsa emlak değeri belediyelerin arsa arazi metrekare birim değerleri esas alınır.

 

Yapının maliyet bedeli:

Tarımsal amaçlı yapılarının metrekaresi 200 TL

1-2 katlı bina ve basit sanayi binalarının metrekaresi 600 TL

3-7 katlı binalar ve karışık sanayi binalarının metrekaresi 1000 TL

8 kat ve üzeri binalarının metrekaresi 1600 TL

Lüks bina, villa, kompleks binalar, oteller, hastaneler vb. yapıların metrekaresi 2000 TL

GES’lerde 100.000 TL/MW  esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda kayıt bedeli başvuran kişi tarafından genel bütçeye kaydedilip kentsel dönüşümde kullanılmak üzere merkez muhasebe birim hesabına yatırılacak. Bu ödeme süresi 31.12.2018 e kadar geçerlidir. Bu belge alındıktan sonra kaydın örnekleri kayıtlı belediyeye ve sınırların içinde bulunulan il özel idaresine verilmesi zorunludur.

[i] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.pdf