Araç Kredisi Alırken İstenen Belgeler Nelerdir?

Taşıt kredisi kullanımlarında bankalar belli şartların yerine getirilmesini ve gerekli evrakların sunulmasını isterler. Taşıt kredisi alımından bankaların istediği belgelerini önceden bilmeniz taşıt alım ve kredi çekme işlemlerini hızlı şekilde tamamlamanızı sağlayabilir.

Öncelikle temel bilgi olarak taşıt kredisi sahiplerinin alacakları aracın fiyatına göre değişen belirli bir yüzde oranında peşinat ödemek durumunda olduğunu belirtelim. Ayrıca taşıt kredisi kullanıcılarının alacakları aracın kasko sigortasını da yaptırmaları gerekir. Taşıt kredisine başvuranların kredi başvuru formunu doldurmaları da gerekmektedir. Başvuru formu bankada doldurulabileceği gibi bankaların kendi internet sitelerinden online olarak bulunabilir ve doldurulabilir.

Taşıt kredisi alımından bankaların istediği belgeler gerçek ve tüzel kişilere göre değişkenlik göstermektedir.

Gerçek kişilerin taşıt kredisi başvurusu yapması halinde kredi talep edilen belgeler:
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yerleşim yeri beyanı yani ikametgah
 • Elektrik, telefon, su, doğalgaz faturası
 • Noter satış sözleşmesi
 • ÖTV ödeme makbuzu veya araç tesciline ilişkin geçici belgenin bankaya sunulması gerekmektedir.
Tüzel kişilerin taşıt kredisi başvurusu yapması halinde istenen belgeler:
 • %25 ve üzeri pay sahibi olan gerçek kişi ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
 • Tüzel kişi ortakların Ticaret Sicil Gazetesi fotokopileri
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Kredi tutarı 50 bin TL’nin üzerinde ise son 2 yıla ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosunun ve son dönem mizanın bankaya verilmesi gerekmektedir.
Yabancı uyruklu kişilerin taşıt kredisi başvurusu yapması halinde istenen belgeler:
 • Pasaport,
 • İkamet tezkeresi
 • Çalışma izni belgeleri bankaya sunmaları gerekmektedir.
Gelir Belgesi

Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin çalışma durumuna göre istenilen gelir belgesi türü değişebilmektedir.

 • Ücretli çalışanlar için istenen gelir belgesi, son 12 aya ait maaş bordrosuyken
 • Emekliler için emekli tanıtım kartı, emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı
 • Şirket sahipleri için güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesidir.